ΟΡΑΜΑ

Το έργο «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα» είναι ένα νέο τουριστικό ψηφιακό εργαλείο ολιστικής προσέγγισης που υλοποιεί συνδυαστικά και υποστηρίζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών στρατηγικών σε τοπικό επίπεδο που στοχεύουν στην προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του καλλικρατικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, την προώθηση της απασχόλησης και την προστασία του περιβάλλοντος σε μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  

Η υλοποίηση του έργου «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα» αφορά στην  ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους υγροβιότοπους της Μεσογείου. Ο πανέμορφη αυτή περιοχή, έχει ανακηρυχθεί Εθνικό Πάρκο, έχει ενταχθεί στο καθεστώς προστασίας της σύμβασης Ramsar, περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 και έχει χαρακτηριστεί Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ειδική Ζώνη Διατήρησης. Ως εκ τούτου, συνιστά ένα φυσικό τοπίο με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία, μέσα στο οποίο η φύση και η παραγωγική δραστηριότητα συνυπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια. 

 

Παράλληλα αποτελεί ένα τόπο με τεράστια πολυμορφική, πολιτιστική και περιβαλλοντικού κάλλους, κληρονομιά καθώς επίσης και τουριστικό πόρο της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος δύναται να αξιοποιηθεί και να συμβάλει ουσιαστικά στο όραμα της Περιφερειακής και Τοπικής Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

 

O Δρόμος του Άγ. Νικολάου Αιτωλική φύση Αρχαία Καλυδώνα

 

 

Βασικό σκοπός του έργου είναι η διαμόρφωση μιας συναντίληψης στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με στόχο την ολοκληρωμένη και ήπια τουριστική ανάπτυξη του καλλικρατικου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, την ανάδειξη του πολιτιστικού και περιβαλλοντολογικού πλούτου, του προφίλ και των προϊόντων του πρωτογενή τομέα και του γαστρονομικού τουρισμού. 

Το έργο «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα» θα αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της περιοχής, που επικεντρώνονται στο τετράπτυχο,. 

 

  • Φυσικό περιβάλλον (λιμνοθάλασσα, κλπ) 
  • Τοπικά Προϊόντα αγροδιατροφής 
  • Επιχειρηματικότητα τοπικών προϊόντων 
  • Ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά 

 

Στόχος του έργου «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα» είναι η αξιοποίηση Τεχνολογιών και Επικοινωνιών για την ενσωμάτωση της χωρικής ανάπτυξης της περιοχής στον ψηφιακό κόσμο προσδίδοντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προβολής και παρουσίασης του καλλικρατικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου διασυνδέοντας το δυνητικό επισκέπτη με συγκεκριμένες θεματικές τουριστικές διαδρομές. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν: 

  • ψηφιακές υπηρεσίες διαμόρφωσης θεματικών τουριστικών διαδρομών οι οποίες θα διασυνδέουν τον επισκέπτη με το φυσικό περιβάλλον, τα τοπικά προϊόντα αγροδιατροφής, την επιχειρηματικότητα των τοπικών προϊόντων, την γαστρονομία και την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά της περιοχής. 

 

Στόχος είναι η ανάδειξη της περιοχής και η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης βιωματικής εμπειρίας των επισκεπτών. Για το σκοπό αυτό θα διαμορφωθούν κατάλληλες ψηφιακές υπηρεσίες, που θα δίνουν τη δυνατότητα στις ομάδες στόχους (επισκέπτες, φορείς, επιχειρήσεις, τουριστικοί πράκτορες) να πληροφορούνται, να δημιουργούν, να διαχειρίζονται ψηφιακό περιεχόμενο και να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό από διάφορα τεχνολογικά μέσα όπως Η/Υ, φορητές συσκευές (tabletsPDAs, κλπ.) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα. 

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν ψηφιακές υπηρεσίες πολυτροπικής προβολής θεματικών τουριστικών διαδρομών που θα διασυνδέουν: 

  • Το Φυσικό περιβάλλον (λιμνοθάλασσα, κλπ) 
  • Τα Τοπικά Προϊόντα αγροδιατροφής 
  • Την Επιχειρηματικότητα των τοπικών προϊόντων 
  • Την Ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά 

Παράλληλα θα δημιουργηθεί και ένας φυσικός χώρος πληροφόρησης με σκοπό να ενημερώνεται ο επισκέπτης για τις δραστηριότητες και τα δρώμενα, των κρυμμένων θησαυρών αυτού το τόπου δίνοντάς του την ευκαιρία να ζήσει  αυθεντικές εμπειρίεςσυνδέοντάς τον με την τοπική κοινότητα.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Αιτωλική Φιλοξενία
Το Σπίτι Του Τουρίστα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου - ΟΠΣ5041944
www.etakcci.gr

©2024 ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ. All Rights Reserved

Search