Ερωτηματολόγιο

Ποιος είναι ο φορέας που εκπροσωπείτε;

Ποιο είναι το όνομά σας;

Ποια είναι η ιδιότητά σας;

Ποια είναι η εκτίμησή σας για την στρατηγική τουριστικής προβολής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Ποια μορφή θα επιθυμούσατε να έχει η συνεργασία του φορέα σας με τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου στο πεδίο της τουριστικής προβολής;

Πως θα χαρακτηρίζατε την ενημέρωση που σας παρέχεται (ενημερωτικές συναντήσεις, ενημερωτικά έντυπα, ιστοσελίδα)

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαβούλευση!

Παρακαλούμε πατήστε "Αποστολή" για να στείλετε το παρόν συμπληρωμένο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aetolianphiloxenia.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Αιτωλική Φιλοξενία
Το Σπίτι Του Τουρίστα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου - ΟΠΣ5041944
www.etakcci.gr

©2024 ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ. All Rights Reserved

Search