Δημόσιοι φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

«Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου»,

διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης  χρήσης & διαχείρισης της εφαρμογής

«Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου» ομάδας – στόχου δημόσιοι φορείς

 

Το σεμινάριο εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 10:00

στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στην αίθουσα εκδηλώσεων

στο Κτίριο Χρυσόγελου , Διεύθυνση: Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή, στο Μεσολόγγι.

τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και υγειονομικά πρωτόκολλα.

 

 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση 1

 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση 2

 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόγραμμα 1

 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόγραμμα 2

Σεμινάριο: Παρουσίαση έργου και οδηγιών εγγραφής και χρήσης – στόχος δημόσιοι φορείς

Οδηγίες Εγγραφής Φορέα/Επιχείρησης 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Αιτωλική Φιλοξενία
Το Σπίτι Του Τουρίστα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου - ΟΠΣ5041944
www.etakcci.gr

©2024 ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ. All Rights Reserved

Search